HIPER SCIENTIFIC CALCULATOR แอพพลิเคชันเครื่องคิดเลขที่ทำได้มากกว่าแค่บวกลบคูณหาร วงการไอที โปรแกรมใหม่ อัปเดตแอป มือถือใหม่ HIPERSCIENTIFICCALCULATOR

HIPER SCIENTIFIC CALCULATOR แอพพลิเคชันเครื่องคิดเลขที่ทำได้มากกว่าแค่บวกลบคูณหาร

               ปกติแล้วบนโทรศัพท์มือถือทุกเครื่องนั้นก็จะมีแอพพลิเคชันเครื่องคิดเลขปิดมาให้คุณสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบายอยู่แล้ว แต่แอพพลิเคชันเหล่านั้นมักจะสามารถทำได้เพียงแค่คำนวณเลขเบื้องต้นอย่างการบวกลบคูณหารเพียงเท่านั้น ไม่สามารถใช้คำนวณตัวเลขที่ลึกซึ้งมากกว่านั้นได้แต่อย่างใด สำหรับสายอาชีพวางสายแล้วที่ต้องใช้การคำนวณที่มีความลึกซึ้งเป็นพิเศษเครื่องคิดเลขเหล่านั้นไม่สามารถตอบโจทย์ได้อย่างถึงขีดสุด เราจึงอยากจะแนะนำแอพพลิเคชันเครื่องคิดเลขระดับแอดวานซ์ที่มีชื่อว่า HIPER SCIENTIFIC CALCULATOR ให้ทุกคนได้ลองใช้งานกัน   – คุณสมบัติและรูปแบบการใช้งานของแอพพลิเคชัน HIPER SCIENTIFIC CALCULATOR                HIPER SCIENTIFIC CALCULATOR เป็นเครื่องคิดเลขแบบ SUFFICIENT ที่สามารถคำนวณได้สูงสุดถึง 100 หลักและมีเลขชี้กำลังถึง 9 หลัก สามารถตรวจจับทศนิยมซ้ํารวมไปถึงการป้อนตัวเลขเศษส่วนหรือจะแปลงเป็นเศษส่วนก็ได้ตามความต้องการเช่นเดียวกัน สามารถตรวจจับทศนิยมซ้ำรวมไปถึงการป้อนตัวเลขเศษส่วนหรือจะแปลงเป็นเศษส่วนก็ได้ตามความต้องการเช่นเดียวกันให้ผู้ใช้งานสามารถคำนวณเลขได้อย่างสะดวกสบายและสามารถแสดงผลลัพธ์แบบง่ายๆ ให้เข้าใจได้ดีมากยิ่งขึ้นอีกด้วย มีหลาย LAYOUT ที่เหมาะสำหรับแต่ละอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นแบบ POCKET สำหรับอุปกรณ์ขนาดเล็ก อุปกรณ์ขนาดเล็กแบบกระทัดรัดสำหรับโทรศัพท์มือถือที่สามารถใช้งานได้ทั้งแบบแนวตั้งและแนวนอน รวมไปถึงแบบขยายที่ใช้งานสำหรับแท็บเล็ตโดยเฉพาะ สำหรับฟังก์ชันเครื่องคิดเลขนั้นมีมากมายไม่ว่าจะเป็นการคิดเลขพื้นฐานอย่างเช่นบวกลบคูณหาร เปอร์เซ็น  MODULO  รวมไปถึงการคำนวณค่าลบ สามารถคำนวณเศษส่วนได้ คำนวณตัวเลขผสม คำนวณตัวเลขเป็นระยะและแปลงออกมาเป็นเศษส่วน จัดลำดับความสำคัญ การดำเนินการซ้ำ การคำนวณเชิงสัญลักษณ์และตัวแปร ปริพันธ์และอนุพันธ์ การใช้ฟังก์ชั่นและพื้นที่ INTEGRAL กราฟ […]

Continue Reading