สมุดสุขภาพผู้สูงอายุ แอพพลิเคชันเพื่อให้ผู้สูงอายุได้ประเมินคัดกรองสุขภาพได้อย่างง่ายดายมากขึ้นกว่าเดิม วงการไอที โปรแกรมใหม่ อัปเดตแอป มือถือใหม่ แอพสมุดสุขภาพผู้สูงอายุ

สมุดสุขภาพผู้สูงอายุ แอพพลิเคชันเพื่อให้ผู้สูงอายุได้ประเมินคัดกรองสุขภาพได้อย่างง่ายดายมากขึ้นกว่าเดิม

               สำหรับใครที่อยู่ในครอบครัวที่มีผู้สูงอายุบางครั้งเกิดอาการเจ็บป่วยขึ้นมาก็ยากที่จะรักษาไม่แพ้กับเด็กเช่นเดียวกัน เนื่องจากผู้สูงอายุบางรายนั้นไม่ทราบว่าตัวเองป่วยเป็นอะไรหรือแม้แต่บางคนก็ไม่ได้สังเกตอาการของตัวเอง กว่าจะรู้ตัวอีกทีก็ป่วยหนักเป็นที่เรียบร้อยแล้วทำให้ยากต่อการรักษาไม่น้อยเลยทีเดียว การดูแลผู้สูงอายุในบางครั้งจึงเหมือนกับดูแลเด็กเช่นเดียวกันแต่เป็นเด็กที่ผ่านประสบการณ์อะไรมามากมาย การจะบังคับหรือขอให้ทำอะไรบางสิ่งบางอย่างไม่ใช่เรื่องง่าย มันจึงกลายเป็นหน้าที่ของผู้ดูแลที่จะต้องพยายามทำอย่างไรก็ได้เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดี เราจึงอยากจะแนะนำแอพพลิเคชันอย่างสมุดสุขภาพผู้สูงอายุให้ทุกคนได้ลองใช้งานกัน – คุณสมบัติและการใช้งานของแอพพลิเคชันสมุดสุขภาพผู้สูงอายุ สมุดสุขภาพผู้สูงอายุเป็นแอพพลิเคชันของกรมอนามัยที่พัฒนาขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทั้งผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมไปถึงผู้ดูแลผู้สูงอายุ อาสาสมัครสาธารณสุข อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นสามารถนำเอาไปใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินคัดกรองสุขภาพของผู้สูงอายุในเบื้องต้นได้ มันจึงเป็นแอพพลิเคชันที่มีคุณสมบัติมากมายไม่ว่าจะเป็นการประเมินคัดกรองสุขภาพด้วยตัวเองของผู้สูงอายุ ทั้งผู้สูงอายุและผู้เกี่ยวข้องนั้นสามารถทราบถึงพฤติกรรมและสุขภาพของผู้สูงอายุว่ามีความผิดปกติหรือมีความเสี่ยงอะไรที่ต้องพบแพทย์หรือไม่ สามารถนำเอาไปประเมินและวิเคราะห์เมื่อวางแผนดูแล ป้องกัน ฟื้นฟู หรือแม้แต่ส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในอนาคต นำเอาไปสร้างเป็นระบบฐานข้อมูลสุขภาพของผู้สูงอายุในทุกระดับ ทั้งในส่วนของการดูแลรายบุคคลและการวิเคราะห์ภาพรวมเพื่อนำไปสู่การวางแผนดูแลผู้สูงอายุในระดับนโยบายประเทศต่อไปในอนาคต เมื่อเข้าสู่แอพพลิเคชันแล้วจะพบกับหน้าแรกให้เป็นภาพรวมว่ามีผู้สูงอายุเป็นจำนวนกี่คน ชายหญิงจำนวนเท่าไหร่ สัดส่วนอายุอยู่ที่ประมาณไหน เข้าไปสู่หน้าสมุดบันทึกของตนเองก็จะบอกถึงข้อมูลส่วนตัวสภาวะสุขภาพว่าอยู่ในระดับปกติหรือระดับเสี่ยง สามารถประเมินได้หลายด้านอย่างเช่นความคิดความจำ สามารถตรวจสอบประวัติสุขภาพ ประเมินสุขภาพของตัวเอง มีความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ วันนัดหมายพบหมอ หรือแม้แต่แผนการส่งเสริมสุขภาพที่คุณสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย  – ข้อดีและข้อจำกัดของแอพพลิเคชันสมุดสุขภาพผู้สูงอายุ  สมุดสุขภาพผู้สูงอายุเป็นแอพพลิเคชันที่ถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวในแง่ของแนวคิดการบันทึกเกี่ยวกับข้อมูลสุขภาพและพฤติกรรมของผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงจะป่วยได้ง่าย การดูแลอย่างใกล้ชิดรวมไปถึงการเก็บสถิติข้อมูลเพื่อนำเอาไปบริหารเป็นนโยบายในส่วนของภาพรวมนับว่าเป็นเรื่องที่ดี แต่หลายคนเผชิญปัญหาในการใช้งานไม่ว่าจะเป็นระบบล่ม เข้าออกยาก มีความยุ่งยากในการใช้งาน หรือไม่ก็มักจะค้างจนใช้งานไม่ได้ #วงการไอที #โปรแกรมใหม่ #อัปเดตแอป #มือถือใหม่ #แอพสมุดสุขภาพผู้สูงอายุ

Continue Reading