Zoom ปรับปรุงและเพิ่มเติมฟีเจอร์ เพื่อช่วยแก้ปัญหา Zoombombing วงการไอที โปรแกรมใหม่ แนะนำแอพ Zoom แก้Zoombombing

Zoom ปรับปรุงและเพิ่มเติมฟีเจอร์ เพื่อช่วยแก้ปัญหา Zoombombing

เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ทำให้บริษัทหน่วยงานและองค์กรจะต้องมีการ เว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อลด การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสที่เกิดขึ้นทำให้ต้องมีการปฏิบัติงานแบบ work from home หรือการปฏิบัติงานที่บ้านเพื่อที่จะช่วยลดความเสี่ยงที่เกิดการติดเชื้อได้ ซึ่ง Application Zoom ก็เข้ามามีบทบาท และเป็นตัวช่วยสำคัญที่จะทำให้การพูดคุย หรือการประชุมเป็นไปอย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้นแต่มักจะมีปัญหา Zoombombing เกิดขึ้นคือมีผู้คนที่ ไม่ได้รับการอนุญาตเข้ามาทำให้เกิดปัญหาเช่นเปิดคลิปหรือ ทำให้เกิดเสียงดังขณะเข้าประชุมซึ่งล่าสุดนี้ได้มีการปล่อยฟีเจอร์ที่จะช่วยลดปัญหาตรงนี้ Zoom ปรับปรุงและเพิ่มเติมฟีเจอร์แก้ปัญหา Zoombombing – Zoombombing คือ ปัญหาที่เกิดจากบุคคลอื่น ที่ไม่เกี่ยวข้องใด ๆ เข้ามาในห้องประชุม ทำให้เกิดเสียงดัง หรือเปิดคลิปที่ไม่เหมาะสมรบกวนในขณะที่มีการประชุม หรือเรียนออนไลน์ด้วย Video Conference ซึ่งปัญหานี้ยังเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างตลอดการใช้งาน Zoom ดังนั้นในการอัปเดตครั้งนี้ทาง Zoom จึงได้อัพเดตระบบความปลอดภัยให้ดีขึ้นเพื่อหวังว่าจะช่วยลดปัญหานี้ – การเพิ่มฟีเจอร์ เพื่อความปลอดภัยและเป็นส่วนตัวในห้องประชุมมากยิ่งขึ้น หลังจากที่ได้พบปัญหา Zoombombing มาอย่างยาวนาน ในการอัพเดตครั้งนี้จึงได้เพิ่มฟีเจอร์ที่จะช่วยจัดการกับปัญหาดังกล่าว ได้แก่ ฟีเจอร์แรกที่มีการอัพเดตคือ เจ้าของห้องและผู้ดูแลร่วม สามารถหยุดการประชุมและเตะผู้ที่เข้ามาสร้างการรบกวนออกจากห้องได้ […]

Continue Reading