รู้จัก Low-Code กระแสที่จะเปลี่ยนโลกของการการพัฒนา App วงการไอที โปรแกรมใหม่ Low-Code
รู้จัก Low-Code กระแสที่จะเปลี่ยนโลกของการการพัฒนา App วงการไอที โปรแกรมใหม่ Low-Code
รู้จัก Low-Code กระแสที่จะเปลี่ยนโลกของการการพัฒนา App

        Low-Code คือการพัฒนาแอพพลิเคชั่น  หรือซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องพึ่งพาการเขียนโค้ดเองมากมายนัก ซึ่งจะทำให้งานสำเร็จได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ในปัจจุบันมีการสำรวจและพบว่าภายใน 4 ปีนี้ (2024) ผู้พัฒนาแอพฯ แบบ Low-Code หรือการเขียนโปรแกรมแบบแทบจะไร้โค๊ดดังกล่าว กำลังจะมีมากถึง 20% ของจำนวนนักพัฒนา หรือ Dev ทั้งหมดในแถบเอเชียแปซิฟิก

กล่าวได้ว่า นักพัฒนาที่มีเป็นจำนวนมากนี้ จะเป็นผู้ที่จะขับเคลื่อนการทำ ดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชั่น  ที่จะเปลี่ยนโลกของการพัฒนา app ไปเลย และผลกระทบที่เห็นได้ชัดเลยก็คือ องค์กรในเอเชียแปซิฟิกกำลังจะเผชิญกับความท้าทายในการพัฒนาแอปพลิเคชันระดับสูง

จากการสำรวจพบว่า. . 

รู้จัก Low-Code กระแสที่จะเปลี่ยนโลกของการการพัฒนา App วงการไอที โปรแกรมใหม่ Low-Code
รู้จัก Low-Code กระแสที่จะเปลี่ยนโลกของการการพัฒนา App

        มากกว่า 50% องค์กรในเอเชียแปซิฟิกมีผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 25% ใช้แพลตฟอร์ม low-code ในการทำโปรเจคต่าง ๆ หมายความว่า มีมากถึ 1 ใน 4 ที่มีผู้เชี่ยวชาญในองค์กรใช้ low-code

        ในขณะที่มากกว่า 21% ใน Asia Pacific ใช้แพลตฟอร์ม low-code ในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์พกพา อย่างเช่นโทรศัพท์มือถือกันอยู่แล้ว กล่าวได้ว่านักพัฒนาของเราทั่วทั้งเอเชียแปซิฟิก เขียนโปรแกรมโดยที่ไม่ต้องเขียนโปรแกรม หรือเขียนโปรแกรมน้อย หรือขี้เกียจเขียนโปรแกรมก็ว่าได้ ดังนั้นจึงมีความกังวลว่า low-code จะทำให้ความรู้ และความสามารถของนักพัฒนา อาจจะถอยลงเป็นอย่างมาก

        อย่างไรก็ตาม IDC Asia/Pacific Software and Services มองว่า การใช้งานแพลตฟอร์ม ประเภท low-code นี้ จะเสริมให้สามารถพัฒนาแอพพลิเคชั่นได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น แต่ไม่ใช่สิ่งที่จะนำมาทดแทนความสามารถและทักษะในการพัฒนาซอฟต์แวร์ภายในองค์กรได้แต่อย่างใด 

        ลินัส หลัย รองประธานไอดีซี ได้กล่าวว่า “ในแถบ Asia Pacific  อาชีพนักพัฒนาแอพพลิเคชั่น ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะธุรกิจ B2C ซึ่งแต่เดิมอาชีพนี้จะเน้นการทำงานในรูปแบบธุรกิจ startup  ที่ได้รับเงินทุนแล้วนำมาพัฒนา Software  ด้วยการนำเอา low-code เพื่อให้ได้ผลอย่างรวดเร็วและยอดเยี่ยมในองค์กรมามากอยู่แล้ว”

อะไรคือเหตุผลที่องค์กรในเอเชียแปซิฟิกต่างก็หันมาใช้ low-code เพื่อให้ทันต่อยุคที่กำลังจะเข้าสู่ดิจิตอลทรานฟอร์เมชั่น ?

รู้จัก Low-Code กระแสที่จะเปลี่ยนโลกของการการพัฒนา App วงการไอที โปรแกรมใหม่ Low-Code
รู้จัก Low-Code กระแสที่จะเปลี่ยนโลกของการการพัฒนา App

        1. การพัฒนา Application ได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับส่วนของลูกค้าอย่างเช่น e-commerce หรือ IoT เป็นต้น

        2. การพัฒนาความสามารถของนักพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีประสบการณ์ทั้งในด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์และการมีประสบการณ์ในเชิงธุรกิจอื่น ๆ ร่วมด้วย

        3. องค์กรหรือหน่วยงานในธุรกิจให้การเห็นชอบต่อการปรับกลยุทธ์เพื่อทำ low-code  ซึ่งจะส่งผลต่อการทำ Digital transformation

        4. ความต้องการที่จะแก้ปัญหาของระบบเดิมภายในองค์กร ซึ่งในเอเชียแปซิฟิก มากกว่า  72% ต้องการหาทางออกจากข้อจำกัดต่างๆของระบบเดิมที่ล้าสมัยไปสู่ความทันสมัย ซึ่งอาจจะเปลี่ยนระบบทั้งหมดด้วยต้นทุนที่ไม่สูงคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป 

        จะเห็นได้ว่าการพัฒนาแอพพลิเคชั่นปัจจุบันนี้ กำลังจะเปลี่ยนเข้าสู่การเขียน App โดยไม่ต้อง coding เลย หรือเขียน App โดยโค้ดดิ้งที่น้อยมาก ๆ (low-code) เรียกว่าเป็นการเข้าสู่ยุคของ Digital ทรานส์ฟอร์เมชั่นจริง ๆ ไม่แน่ว่าต่อไปในเร็ว ๆ นี้ เราอาจได้เห็นการเขียนโปรแกรมหรือการพัฒนา Software Application ต่าง ๆ

โดยที่ไม่ต้องทำอะไรเกี่ยวกับ code เลยก็ได้ คือลาก ๆ วาง ๆ แล้วก็จบกัน ได้โปรแกรมออกมาเลย หรืออาจจะมี AI ที่ช่วยในการเขียนโปรแกรม ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้สามารถพัฒนาได้อย่างแน่นอน ขึ้นอยู่กับเวลาเท่านั้น กระแส low-code จึงนับเป็นกระแสหลัก ที่กำลังจะเปลี่ยนโลกของการพัฒนาแอพพลิเคชั่นได้อย่างแท้จริง

#วงการไอที #โปรแกรมใหม่ #Low-Code