บริการโทรศัพท์ผ่านอินเตอร์เน็ต วงการไอที โปรแกรมใหม่ แนะนำแอพ การโทรศัพท์ผ่านอินเตอร์เน็ต
บริการโทรศัพท์ผ่านอินเตอร์เน็ต วงการไอที โปรแกรมใหม่ แนะนำแอพ การโทรศัพท์ผ่านอินเตอร์เน็ต
บริการโทรศัพท์ผ่านอินเตอร์เน็ต

บริการโทรศัพท์แบบเดิมหรือที่เรียกว่า Public Switch Telephone Network หรือ PSTN ใช้เทคโนโลยีการแปลงสัญญาณเสียงที่เป็นอนาล็อคไปเป็นสัญญาณดิจิตอลด้วยเทคนิคที่เรียกว่า PCM หรือ Pulse Code Modulation ผ่านชุมสายโทรศัพท์ระบบ SPC หรือ Store Program Control เมื่อสัญญาณเดินทางไปถึงปลายทางก็จะแปลงกลับเป็นสัญญาณอนาล็อคเพื่อพูดคุยกันด้วยเสียงปกติได้ ระบบโทรศัพท์แบบ PSTN นี้ให้บริการมานานหลายสิบปีแล้วปัจจุบันก็ยังให้บริการอยู่ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

สำหรับในประเทศไทยให้บริการโดยบริษัททีโอทีจำกัด (มหาชน) แต่ก็มีผู้ใช้บริการลดลงเรื่อยๆโดยผู้ใช้บริการเปลี่ยนมาใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แทน ต่อมาเมื่อโลกมีอินเตอร์เน็ตจึงมีการเกิดขึ้นของบริการโทรศัพท์ผ่านอินเตอร์เน็ตหรือ Voice over Internet Protocol เรียกสั้น ๆ ว่า VoIP

– เทคโนโลยีของบริการโทรศัพท์ผ่านอินเตอร์เน็ต

เนื่องจากอินเตอร์เน็ตโปรโตคอล (Internet Protocol) หรือ IP มีความสามารถในการรองรับการส่งข้อมูลทุกประเภททั้งเสียง ภาพ และวิดิโอ หรือที่เรียกว่ามัลติมีเดียบนโครงข่ายอินเตอร์เน็ตได้ สำหรับการให้บริการโทรศัพท์ผ่านอินเตอร์เน็ตนั้น ใช้เทคนิคการแปลงสัญญาณเสียงให้อยู่ในรูปของแพคเก็ต (Packet) ด้วยโปรโตคอลมาตรฐานอย่าง H.323 หรือ Session Initiation Protocol (SIP) ซึ่งผู้ให้บริการจะต้องมี Gatekeeper หรือ SIP Server ทำหน้าที่ควบคุมการสื่อสารกันภายในอินเตอร์เน็ต

นอกจากนี้ผูให้บริการโซเชียลมีเดียหลายสามารถให้บริการ VoIP ผ่านทางแอฟลิเคชั่นของตัวเองให้ผู้ใช้บริการสามารถคุยกันในกลุ่มของผู้ใช้งานของผู้ให้บริการรายนั้น ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ Skype, Line หรือ Facebook Messenger ซึ่งเป็นที่คุ้นเคยกันโดยเป็นบริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย กรณีที่ต้องการให้ผู้ใช้บริการผ่านอินเตอร์เน็ตสามารถติดต่อกับผู้ใช้โทรศัพท์บ้านแบบเดิมหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ก็สามารถติดต่อกันผ่าน VoIP Gateway ซึ่งทำหน้าที่แปลงสัญญาณเสียงบนไอพีแพคเก็ตเป็นสัญญาณเสียงบน PSTN หรือเซลลูล่าร์

บริการโทรศัพท์ผ่านอินเตอร์เน็ต วงการไอที โปรแกรมใหม่ แนะนำแอพ การโทรศัพท์ผ่านอินเตอร์เน็ต
บริการโทรศัพท์ผ่านอินเตอร์เน็ต

– บริการโทรศัพท์ผ่านอินเตอร์เน็ตโดยใช้เลขหมายโทรศัพท์

ในประเทศไทยของเราผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตบรอดแบนด์หลายราย เช่น TOT , CAT , True Internet หรือ 3BB ได้ขอจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์บ้านจาก กสทช เพื่อนำมาให้บริการโทรศัพท์ผ่านอินเตอร์เน็ตด้วยเทคโนโลยี VoIP ด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าบริการโทรศัพท์แบบเดิมหรือ PSTN โดยอุปกรณ์ปลายทางที่ผู้ให้บริการจัดเตรียมให้ผู้ใช้มีพอร์ตรองรับทั้ง LAN สำหรับอินเตอร์เน็ตหรือ IP Phone และ RJ11 สำหรับโทรศัพท์ Analog แบบเดิม หรือใช้บริการผ่าน WIFI

ซึ่งบริการโทรศัพท์ผ่านอินเตอร์เน็ตมีค่าบริการต่ำกว่าบริการเสียงผ่าน PSTN แบบเดิมและใช้เลขหมายของโทรศัพท์บ้านได้ ซึ่งน่าจะเหมาะกับบริษัทห้างร้านที่ต้องการเลขหมายโทรศัพท์บ้านปกติในการติดต่อธุรกิจซึ่งมีความน่าเชื่อถือมากกว่าใช้เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่และเป็นการลดค่าใช้จ่ายเพราะมีค่าบริการถูกกว่าบริการโทรศัพท์แบบเก่า

บริการโทรศัพท์ผ่านอินเตอร์เน็ตได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆและน่าจะมาแทนที่บริการโทรศัพท์แบบเก่าที่ผู้ใช้บริการลดลง และบริการโทรศัพท์ผ่านอินเตอร์เน็ตยังสามารถปรับปรุงคุณภาพบริการ (Quality of Service) ให้ดีขึ้นจนคุณภาพเสียงใก้ลเคียงกับโทรศัพท์แบบเดิม

แต่บริการโทรศัพท์ผ่านอินเตอร์เน็ตยังมีข้อเสียเปรียบคือจะไม่สามารถใช้บริการได้ถ้าไฟฟ้าดับหรืออินเตอร์เน็ตล่ม แต่จุดขายที่ชัดเจนที่สุดคือค่าใช้จ่ายในการใช้บริการถูกกว่า PSTN มากโดยเฉพาะการโทรศัพท์ทางไกล

เครดิตภาพจาก 3CX , Bigstock , TT Technoteam

#วงการไอที #โปรแกรมใหม่ #แนะนำแอพ #การโทรศัพท์ผ่านอินเตอร์เน็ต