หลักการ Zip ไฟล์ โปรแกรมบีบอัดไฟล์ให้มีขนาดเล็กลง วงการไอที โปรแกรมใหม่ แนะนำแอพ Zipไฟล์
หลักการ Zip ไฟล์ โปรแกรมบีบอัดไฟล์ให้มีขนาดเล็กลง วงการไอที โปรแกรมใหม่ แนะนำแอพ Zipไฟล์
หลักการ Zip ไฟล์ โปรแกรมบีบอัดไฟล์ให้มีขนาดเล็กลง

ในการส่งไฟล์ข้อมูลจากอุปกรณ์เครื่องหนึ่งไปยังอุปกรณ์อีกเครื่องหนึ่ง แน่นอนว่าหากไฟล์นั้นมีขนาดใหญ่มากจนเกินไปอาจจะทำให้การขนย้ายหรือการคัดลอกนั้นเกิดความยุ่งยากและลำบาก เพราะฉะนั้นจะต้องมีการใช้งานโปรแกรมบีบอัดไฟล์ และคุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าโปรแกรมบีบอัดไฟล์นั้นมีวิธีการใช้งานอย่างไรและมีขั้นตอนการทำงานอย่างไรจึงทำให้ไฟล์ของคุณนั้นมีขนาดเล็กลง

และวันนี้เราได้นำเอาข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับโปรแกรมบีบอัดไฟล์ตัวนี้มาแนะนำกัน ลองไปดูกันซิว่าจะมีรายละเอียดอะไรที่น่าสนใจและเป็นความรู้ใหม่ๆให้กับเราบ้าง

– การทำงานของโปรแกรมบีบอัดไฟล์

หลักการ Zip ไฟล์ โปรแกรมบีบอัดไฟล์ให้มีขนาดเล็กลง วงการไอที โปรแกรมใหม่ แนะนำแอพ Zipไฟล์
หลักการ Zip ไฟล์ โปรแกรมบีบอัดไฟล์ให้มีขนาดเล็กลง

1. การบีบอัดข้อมูลแปลงเป็นไฟล์ Zip

มีหลักการ การทำงานอย่างไรบ้างนะ  การบีบอัดไฟล์ คือ การลดขนาดไฟล์ให้มีขนาดเล็กลงกว่าไฟล์ต้นฉบับ เพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูล ซึ่งถือว่าเป็นวิธีการลดขนาดไฟล์ ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก

เพราะนอกจากจะสะดวกต่อการส่งต่อข้อมูลที่มีความรวดเร็วแล้ว ยังเพิ่มพื้นที่จัดเก็บข้อมูลอีกด้วย โดยการแปลงไฟล์ Zip สามารถทำได้ทั้งวีดีโอ ภาพ และเสียง แต่มีหลักการที่แตกต่างกันออกไป

2. หลักการการบีบอัดไฟล์ภาพ ทำได้อย่างไรกัน

การบีบอัดไฟล์ภาพแบบ Lossy ขึ้นอยู่กับขนาดไฟล์ภาพ ยิ่งไฟล์ภาพมีขนาดใหญ่มากเท่าไหร่ ก็อาจสูญเสียข้อมูลในบางส่วนไปเท่านั้น ถึงแม้จะมีข้อมูลสูญเสียจากการบีบอัดไฟล์ JPEG ก็ยังคงเป็นที่นิยมสำหรับการส่งต่อข้อมูลไฟล์ภาพขนาดเล็กอยู่ดี เนื่องจากไม่มีความแตกต่างจากเดิมอย่างเห็นได้ชัดเลย  

โดยหลักการการแปลงไฟล์ใช้การเฉลี่ยค่าสีที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งภาพถูกแบ่งออกเป็นกลุ่ม 8*8 มีค่าพิกเซล 64  พิกเซล และมีค่าสีอยู่ที่ 0 – 255 จากนั้นเริ่มลดขนาดไฟล์ด้วยฟังก์ชันการทำงานของ DCT ทำให้ค่าสัมประสิทธิ์ข้อมูลลดน้อยลง สิ่งสำคัญของการบีบอัดไฟล์ภาพ คือ การบีบอัดไฟล์ขนาดใหญ่ ให้กลายเป็นไฟล์ขนาดเล็กมากเท่าไหร่ ไฟล์ภาพจะยิ่งลดคุณภาพลงมากเท่านั้น

3. โปรแกรมบีบอัดไฟล์ หลักการบีบอัดไฟล์ วีดีโอ ทำอย่างไรกันนะ

ใช้เทคนิคการบีบอัดไฟล์วีดีโอด้วย “Interframe compression” บนหลักการทำงานคำนวณการเปลี่ยนแปลงของวีดีโอแต่ละเฟรม และเก็บข้อมูลที่ต้องการเท่านั้น และอีกเทคนิคหนึ่งขาดไม่ได้ “Bitrate” ขนาดของข้อมูลในแต่ละวินาที ขึ้นอยู่กับความละเอียด และคุณภาพของไฟล์ แน่นอนว่าการลดขนาด Bitrateลง ทำให้ความละเอียดของวีดีโอลดคุณภาพลงตามไปด้วย

เป็นอย่างไรกันบ้างกับข้อมูลที่เรานำมาแนะนำการเกี่ยวกับโปรแกรมบีบอัดไฟล์ที่เรานำมาฝากกันนั้นบอกเลยว่าข้อมูลวันนี้เราทำให้คุณนั้นได้เรียนรู้ในเรื่องของวิธีการทำงานของโปรแกรมรวมไปถึงภาพรวมต่าง ๆ ว่ามันสามารถที่จะทำให้ไฟล์ของคุณนั้นมีขนาดที่เล็กลงได้อย่างไร

และสำหรับครั้งหน้าเราจะนำเอาข้อมูลอะไรหรือข่าวสารที่น่าสนใจใดบ้างในวงการไอทีมาแนะนำ และนำมาฝากกันอีกนะบอกเลยว่าไม่ควรพลาดอย่างเด็ดขาด

#วงการไอที #โปรแกรมใหม่ #แนะนำแอพ #Zipไฟล์