อัพสปีดการทำงานให้ไวขึ้น ด้วยคีย์ลัด Excel วงการไอที โปรแกรมใหม่ แนะนำแอพ MicrosoftOffice คีย์ลัดExcel
อัพสปีดการทำงานให้ไวขึ้น ด้วยคีย์ลัด Excel วงการไอที โปรแกรมใหม่ แนะนำแอพ MicrosoftOffice คีย์ลัดExcel
อัพสปีดการทำงานให้ไวขึ้น ด้วยคีย์ลัด Excel

               โปรแกรม Excel เป็นโปรแกรมจัดการด้านเอกสารที่ได้รับความนิยมและใช้งานกันอย่างแพร่หลาย การใช้คีย์ลัด Excel จะช่วยให้เกิดการใช้งานได้อย่างรวดเร็วขึ้นและประหยัดเวลามากกว่าเดิม

               Excel คือโปรแกรมหนึ่งในชุดโปรแกรม Microsoft Office ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มีความนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ด้วยความสามารถด้านการวิเคราะห์ คำนวณ และการจัดการกับข้อมูลด้วยรูปแบบของตาราง Spreadsheet สมารถนำข้อมูลต่าง ๆ มาแสดงผลในรูปแบบของกราฟต่าง ๆ ได้ทำให้เข้าใจชุดข้อมูลเหล่านั้นได้ง่ายยิ่งขึ้น

ซึ่งในปัจจุบันหากต้องการหางานทำหรือถูกสัมภาษณ์งาน คำถามที่พบบ่อยคือ “ใช้งาน Excel เป็นหรือไม่และมีคีย์ลัด Excel ที่ช่วยทำงานให้ไวขึ้นบางไหม” เพราะการทำงานแทบทุกด้านไม่ว่ากิจการประเภทไหนต้องใช้ Excel เป็นตัวช่วยในการทำงานอยู่เสมอ แต่หากรู้จักคีย์ลัด Excel จะช่วยให้ทำงานได้ง่ายขึ้นรวดเร็วขึ้น ลองไปดูกันว่ามีอะไรบ้าง

– คีย์ลัด Excel ที่ใช่บ่อย ช่วยให้ทำงานไวขึ้น

 • Ctrl+PgDn             สลับกันระหว่างแท็บเวิร์กชีตต่างๆ จากด้านซ้ายไปขวา
 • Ctrl+PgUp             สลับกันระหว่างแท็บเวิร์กชีตต่างๆ จากด้านขวาไปซ้าย
 • Ctrl+Shift+&          เป็นการนำเส้นขอบจากภายนอกไปใช้กับเซลล์ที่เลือกไว้
 • Ctrl+Shift_             เป็นการเอาเส้นขอบจากภายนอกออกจากเซลล์ที่เลือกไว้
 • Ctrl+Shift+~           เป็นการนำรูปแบบตัวเลขทั่วไปมาใช้
 • Ctrl+Shift+%         นำรูปแบบเปอร์เซ็นต์ที่ไม่มีตำแหน่งทศนิยมมาใช้
 • Ctrl+Shift+#           นำรูปแบบวันที่ ชนิดที่มีวัน เดือน และปี มาใช้
 • Ctrl+Shift+*           เลือกขอบเขตรอบเซลล์ที่ใช้งานอยู่ ในปัจจุบัน
 • Ctrl+Shift+:            เป็นการใส่เวลาปัจจุบัน
 • Ctrl+;                     เป็นการนำเข้าวันที่ปัจจุบัน
 • Ctrl+`                     สลับกันไปมาระหว่างการแสดงค่าเซลล์และการแสดงสูตรของเวิร์กชีต
 • Ctrl+1                    ใช้เรียกกล่องโต้ตอบในการ จัดรูปแบบเซลล์
 • Ctrl+2                    นำการจัดรูปแบบตัวหนามาใช้ หรือเอาออก
 • Ctrl+3                    นำการจัดรูปแบบตัวเอียงมาใช้ หรือเอาออก
 • Ctrl+4                    นำการจัดรูปแบบการขีดเส้นใต้มาใช้ หรือเอาออก
 • Ctrl+5                    นำการขีดทับมาใช้ หรือเอาออก
 • Ctrl+6                    ใช้สำหรับสลับกันระหว่างการซ่อนและการแสดงวัตถุ
 • Ctrl+8                    ใช้แสดงหรือซ่อนสัญลักษณ์เค้าร่าง
 • Ctrl+9                    ให้สำหรับซ่อนแถวที่เลือกไว้
 • Ctrl+0                    ใช้สำหรับซ่อนคอลัมน์ที่เลือกw;h
 • Ctrl+A                   เลือกทั้งหมดในเวิร์กชีต
 • Ctrl+B                    นำการจัดรูปแบบตัวหนามาใช้ หรือเอาออก
 • Ctrl+C                    คัดลอก เป็นคีย์ลัด Excel ที่นิยมใช้บ่อยที่สุด
 • Ctrl+F                    ใช้สำหรับ ค้นหาและแทนที่
 • Ctrl+I                     นำการจัดรูปแบบตัวเอียงมาใช้ หรือเอาออก
 • Ctrl+N                   สร้างเวิร์กบุ๊กใหม่
 • Ctrl+O                   เปิดไฟล์
 • Ctrl+P                    ใช้สำหรับสั่ง พิมพ์ เอกสาร
 • Ctrl+S                    บันทึกไฟล์
 • Ctrl+U                   นำการจัดรูปแบบการขีดเส้นใต้มาใช้ หรือเอาออก
 • Ctrl+V                   วางเนื้อหาที่คัดลอก
 • Ctrl+W                   ปิดหน้าต่างที่เลือก
 • Ctrl+X                   ตัดเซลล์ที่เลือกออก
 • Ctrl+Y                   ทำซ้ำคำสั่ง
 • Ctrl+Z                    เลิกทำ หรือย้อนกลับ

คีย์ลัด Excel อื่น ๆ

Shift + F9               เป็นคำสั่งคำนวณเฉพาะ Active Sheet

Alt + Enter             คำสั่งให้ขึ้นบรรทัดใหม่แต่อยู่ในเซซล์เดิม

Alt  + F11              สลับหน้าของ Window ระหว่าง Excel กับ VBE

นอกจากนี้ยังมีคีย์ลัด Excel อื่น ๆ อีกมากมายที่ส่วนใหญ่ไม่นิยมนำมาใช้งาน

อัพสปีดการทำงานให้ไวขึ้น ด้วยคีย์ลัด Excel วงการไอที โปรแกรมใหม่ แนะนำแอพ MicrosoftOffice คีย์ลัดExcel
อัพสปีดการทำงานให้ไวขึ้น ด้วยคีย์ลัด Excel

               ไม่จำเป็นต้องจำคีย์ลัด Eecel ทั้งหมดนี้ เพราะลักษณะการความต้องการและการใช้งานมีความแตกต่างกันออกไปตามแต่ละเนื้องานของแต่ละคน และนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของคีย์ลัดที่คนส่วนใหญ่นิยมใช้เท่านั้น ยังมีคีย์ลัดอื่น ๆ อีกมากมาย ที่ต้องไปศึกษาและทดลองใช้งานเพื่อนำมาอัพสปีดการทำงานของเราในชีวิตประจำวันให้ไวขึ้นได้

เครดิตภาพ : thepexcel.com / scholarship.in.th / Ananda.co.th

#วงการไอที #โปรแกรมใหม่ #แนะนำแอพ #MicrosoftOffice #คีย์ลัดExcel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *