YouTube เปิดทดสอบฟีเจอร์ใหม่ แบ่ง Chapter และระบุ Timestamp ในคอมเมนท์แบบอัตโนมัติ วงการไอที โปรแกรมใหม่ แนะนำแอพ YouTube Timestamp
YouTube เปิดทดสอบฟีเจอร์ใหม่ แบ่ง Chapter และระบุ Timestamp ในคอมเมนท์แบบอัตโนมัติ วงการไอที โปรแกรมใหม่ แนะนำแอพ YouTube Timestamp
YouTube เปิดทดสอบฟีเจอร์ใหม่ แบ่ง Chapter และระบุ Timestamp ในคอมเมนท์แบบอัตโนมัติ

เชื่อว่าหลายคนคงจะต้องรู้จัก YouTube อย่างแน่นอนเพราะเรา มีใช้บริการของทาง YouTube อย่างต่อเนื่องและยาวนาน ซึ่ง เมื่อช่วงที่ผ่านมาทาง YouTube ได้มีการเพิ่มฟีเจอร์ที่น่าสนใจนั่นก็คือ การแบ่ง Chapter ภายในวีดีโอซึ่งจะช่วยทำให้ผู้ใช้งาน สามารถเลือกที่จะรับชมในสิ่งที่ต้องการภายในคลิปวีดีโอได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

และล่าสุดทางบริษัทได้มีการทดสอบการใช้งานโดยการระบุ Chapter แบบอัตโนมัติทั้งนี้ก็เพื่อที่จะช่วยลดการทำงานของ Chapter ได้มากยิ่งขึ้นลองไปดูรายละเอียดกันเลยว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้าง

– แบ่ง Chapter และระบุ Timestamp ใน YouTube

YouTube เปิดทดสอบฟีเจอร์ใหม่ แบ่ง Chapter และระบุ Timestamp ในคอมเมนท์แบบอัตโนมัติ วงการไอที โปรแกรมใหม่ แนะนำแอพ YouTube Timestamp
YouTube เปิดทดสอบฟีเจอร์ใหม่ แบ่ง Chapter และระบุ Timestamp ในคอมเมนท์แบบอัตโนมัติ

1. การปรับปรุงฟีเจอร์แบ่งช่วงคลิปวิดีโอให้สะดวกขึ้น

เมื่อเร็ว ๆ นี้ทาง Youtube ได้บอกว่าเพิ่มการทดสอบฟีเจอร์ใหม่ให้สามารถแบ่ง Chapter โดยอัตโนมัติ และระบุ Timestamp ในคอมเม้นท์ เพื่อเพิ่มความสะดวกมากยิ่งขึ้นให้กับผู้ชม โดยก่อนจะเพิ่มฟีเจอร์นี้ในช่วงกลางปีที่ผ่านมานั้นผู้ใช้งานหลาย ๆ ท่าน คงสังเกตเห็นว่าใน Youtube จะมีฟีเจอร์การแบ่ง Chapter และระบุ Timestamp อยู่แล้ว

แต่จะเป็นการระบุแบบที่ Creator จะทำการระบุเวลานั้น ๆ พร้อมกับชื่อช่วงด้วยตัวเองอยู่แล้ว สังเกตจากคลิปไหนที่มีการแบ่งช่วงของคลิปจะเห็นว่าแถบที่แสดงเวลาการเล่นคลิปจะถูกตอน ออกเป็นหลาย ๆ ส่วน

2. การระบุ Timestamp ที่จะต้องคอมเมนท์ช่วงเวลาของคลิป

เพื่อให้ผู้ชมเลือกเข้าไปกดดูช่วงเวลานั้น ๆ ได้อย่างสะดวก แต่ก็ต้องมานั่งพิมพ์ช่วงเวลาด้วยตัวเอง ทาง Youtube จึงพัฒนาเพื่อเพิ่มความสะดวกมากขึ้นโดยการเพิ่มระบบที่สามารถแบ่งช่วง Chapter และระบุ Timestamp ได้อย่างอัตโนมัติ

YouTube เปิดทดสอบฟีเจอร์ใหม่ แบ่ง Chapter และระบุ Timestamp ในคอมเมนท์แบบอัตโนมัติ วงการไอที โปรแกรมใหม่ แนะนำแอพ YouTube Timestamp
YouTube เปิดทดสอบฟีเจอร์ใหม่ แบ่ง Chapter และระบุ Timestamp ในคอมเมนท์แบบอัตโนมัติ

3. ฟีเจอร์ใหม่ แบ่ง Chapter และระบุ Timestamp อัตโนมัติ

ช่วยย่นเวลาในการทำงาน ล่าสุดนี้ทาง Youtube ได้ปล่อยฟีเจอร์การแบ่ง Chapter และระบุ Timestamp อัตโนมัติออกมาแล้ว โดยในฟีเจอร์ ระบุ Chapter แบบอัตโนมัติ นี้จะสามารถกำหนดเวลาการแบ่งช่วงโดยอัตโนมัติ เพื่อย่นระยะเวลาในการทำงานของ Creator mจะต้องมานั่งระบุช่วงเวลาเองทั้งหมด

4. อีกฟีเจอร์หนึ่งที่ถูกเพิ่มในการทดสอบขึ้นมานั่นคือ ระบุ Timestamp ภายในคอมเม้นต์ ที่ผู้ใช้สามารถกดเข้าไปที่ไอคอน Timestamp

เพื่อที่จะแบ่งช่วงเวลาได้อัตโนมัติ เพื่อให้ผู้ใช้เลือกกดข้ามหรือเลือกช่วงเวลาที่ต้องการดูคลิปได้ ซึ่งทั้งสองฟีเจอร์นี้อยู่ในช่วงของการทดสอบที่อาจจะมีในผู้ใช้งานบางราย หากได้รับผลตอบรับในทางที่ดีทาง Youtube อาจจะมีการอัพเดตให้สามารถใช้งานกันได้ในทุกบัญชีเร็ว ๆ นี้แน่นอน

เป็นอย่างไรกันบ้างกับฟีเจอร์จากทาง YouTube ที่ได้นำมาแนะนำการเชื่อว่า หลายคนคงจะต้องถูกใจกันมากอย่างแน่นอน แต่งแล้วก็ตามฟีเจอร์นี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนการทดสอบการใช้งานอยู่ แต่ว่าจะมีการเปิดใช้ฟีเจอร์แบบเต็มรูปแบบให้ เมื่อไหร่นั้นก็คงจะต้องติดตามกันต่อไป สำหรับครั้งหน้าเราจะนำเอาข้อมูลอะไรที่น่าสนใจ ในวงการไอทีมาอัพเดทกันอีกนั้นต้องติดตาม

#วงการไอที #โปรแกรมใหม่ #แนะนำแอพ #YouTube #Timestamp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *